Διαχείριση διαμερισμάτων

Η Imobi διαχειρίζεται ακίνητα

  • είσπαξη ενοικίου
  • τεχνικές εργασίες
  • ανακαινίσεις